Pályázatok

A projekt azonosítószáma:   EFOP-1.3.5-16-2016-00539                    Kedvezményezett neve:  Swimming Pentathlon Club Egyesület
A projekt címe:  Közös jövő
Támogatás összege:  24.608.460 Ft                                                      A támogatás mértéke:  100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:  2020.10.31.
A projekt tartalmának bemutatása:    Miskolc város Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervében célként jelölte meg a különböző generációk egymáshoz közelebb hozását, az idősek társadalmi elfogadásának és befogadásának erősítését. A projekt egyrészét az Önkéntesség témaköré csoportosítottuk és ezzel párhuzamosan a közösségek és a családok szorosabb kapcsolatának fejlesztése a cél. Programok  megvalósításánál törekszünk, a HEP-ben megfogalmazott célokhoz szakmailag hozzájárulni.

Megtekinthető:  www.akozosjovo.hu

 

A projekt azonosítószáma:   EFOP-1.8.6-17-2017-00052                    Kedvezményezett neve:  Swimming Pentathlon Club Egyesület
A projekt címe: „Felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén az Észak-magyarországi Régióban”
Támogatás összege:  217.401.066 Ft                                                   A támogatás mértéke:  100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:   2021.02.28.
A projekt tartalmának bemutatása:  Projektünkben olyan egységes szemléletű, komplex lakossági testmozgásprogramok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a napi fizikai aktivitási szint, mozgásmennyiség növeléséhez, és népegészségügyi kiadások csökkenéséhez. Projektünk során megvalósul az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása, valamint olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti.
A megvalósítandó tevékenységeink során törekszünk a lakosság élethosszig tartó, rendszeres testmozgásra ösztönzésére, a rekreációs és a szabadidős sportszolgáltatások biztosítására, különös figyelmet fordítva a szocio-kulturális és szocio-ökonómiai körülményeikre, jövedelmi viszonyok különbségeire.

Megtekinthető:  www.seniorsport.hu